Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános szerződési feltételek, ÁSZF.)

Péterné Kiss Bernadett e.v.

 • Székhely: 4034 Debrecen, Keresztesi u. 59.
 • Adószám: 56550742-2-29
 • E-mail cím: info@medencetrend.hu
 • Telefonszám: +36-30-349-0887

a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett medencetrend.hu oldalon elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: vevő vagy vásárló) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Péterné Kiss Bernadett e.v., mint a MedenceTrend online webáruház üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános szerződési feltételek egyoldalú módosítására. A változtatásról az üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztathatja felhasználóit. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a jelen ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

1., Áraink, termékek

Webáruházunkban ÁFA-val növelt árak szerepelnek és forintban értendőek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek.

Egyes termékek formailag eltérhetnek a fotókon ábrázolttól illetve a gyártó/forgalmazó fenntartja a jogot azok előzetes bejelentés nélküli szerkezeti változtatására. Ezen módosítások a leírásban megjelölt üzemi teljesítményt és használhatóságot nem befolyásolják.

A termékek ára a szállítási vagy postai utánvét költségét nem tartalmazzák.

Szerződés:

Jogszabályok

 A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól    
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
2., Személyes adatok

A webáruházban történő vásárláshoz bekérjük személyes adatait.

Ezen adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítéshez nélkülözhetetlen szállítónak, aki közvetített szolgáltatás keretében a csomagokat kézbesíti.

A szállító a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Hírlevélre való feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A hírlevélre feliratkozó a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha a továbbiakban nem tart igényt hírlevelünkre.

3., Rendelés menete 

A medencetrend.hu oldalon keresztül az vásárló rendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott termék(ek)et a kosárba helyezi, egyúttal megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A termék(ek) kosárba helyezése nem jelenti a megrendelés véglegesítését.

Az vevő jelen ÁSZF elfogadását követően a megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést (ajánlat).

 A rendelés véglegesítésével az vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A megrendelés véglegesítésével az vevő vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését az üzemeltető megtagadhatja.

Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Ügyfél ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az eladó és vásárló közötti szerződés akkor jön létre, amikor a vásárló e-mail útján megkapja az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, amely értesítés magában foglalja az ügyfél által megrendelt termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

A rendelés leadása után a vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet rendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a rendelés eladó általi visszaigazolását.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az eladó nem felel a vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a vásárló által választott fizetési módtól vagy a vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.  Előzetesen tájékozódjon pénzügyi szolgáltatójánál.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az megrendelő által leadott rendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a vevőt e-mailen értesíti. Ilyen esetben az eladó a vevő által már kifizetett, azonban az eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát a vevőnek visszatéríti.

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A MedenceTrend a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

 • Ha a vevő a rendelést banki átutalással vagy utánvétellel teljesítette, úgy a termék  ellenértékének visszatérítése a vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;
 • A visszafizetés időtartama a meghatározott rendeleti és törvényi előírásoknak megfelelően történik

Ha a vásárló a megrendelést utánvétellel teljesíti, a vételár visszafizetését visszautalja, a megadott számlaszámra. Csak a vételárat fizetjük vissza, a szállítási költséget nem.

Az üzemeltető (Péterné Kiss Bernadett E.V.) a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A vevő/megrendelő köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a termék visszajuttatásáról az eladó részére.

Amennyiben eladó a vásárló által megrendelt termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az vásárlót, és a rendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a rendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy változtatásáról is.

4., A termék kiszállítása, átvétele

Az eladó a megrendelt terméket –  szállítással megbízott cég által – a vásárló által a megrendelés során megadott magyarországi szállítási címre eljuttatja.

Az eladó a megrendelt terméket megfelelően csomagolja és a kísérő dokumentumokat biztosítja.

A szállítás a megadott címre történik.

Ügyfeleinket a szállítás költségéről a megrendelés leadásának folyamata során tájékoztatjuk. Előzetesen tájékoztatjuk a vásárlóinkat a szállításának várható időpontjáról, azonban a termékek szállításával kapcsolatos értesítés – a szállítás várható időpontjára vonatkozóan – csupán tájékoztató jellegű, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján a vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatok, tájékoztatásban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása  esetén.

A termékek mennyiségi és minőségi átvétele a megrendelt termékek kézbesítésekor történik a vásárló által. Ennek keretében a vásárló a csomag kibontásával egyidejűleg a köteles meggyőződni a termék észlelhető hibáiról. Amennyiben a vásárló a csomag kibontásakor észleli, hogy a termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, köteles a termék, illetve termékek átvételét megtagadni és a terméket – az erre rendszeresített dokumentum kitöltésével – visszaküldeni.

5., Szállítási díjak, feltételek
 • A postára adható termékek szállítási díja 50 000.-bruttó összegig 2 500.-HUF , felette 6 000.-. HUF
 • A postára adható termékek súlykorlátozása 40kg
 • A nagyobb terjedelmű termékek egyedi szállítást igényelnek, ennek a költsége 100,-/km.

Fürdővízkezelő szereket, csak személyesen  vagy általunk történő szállítással veheti át.

6., Szállítási határidő

A webáruházban található, de készleten nem tartott termékek beszerzési ideje 10 munkanap a rendeléstől számítva. Cégünk mindent megtesz a határidő betartásáért, de rajtunk kívülálló okból történő késedelmes szállításból adódó károkért felelősséget nem vállal.

7., Garancia, szavatosság

Termékeinkre 2 év garancia vonatkozik, amely a vásárlást igazoló számlával illetve blokkal érvényesíthető.

8., A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően a vásárlástól elállni. Az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást kizárólag írásban - email-  áll módunkban elfogadni. Telefonon, sms-ben történő lemondást nem fogadunk el.

9., Számlák kibocsájtása

A webáruházban található termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t, valamint a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek esetén a környezetvédelmi termékdíjat.

Proforma vagy előleg számla

Előlegszámlát (proforma) állítunk ki azon megrendelések esetében, ahol a vásárló fizetési módként banki átutalást vagy online bankkártyás fizetést jelölt meg vagy olyan nagy értékű termék esetében, amelyek egyedi megrendelések egyedi beszerzések. A vásárló a megrendelés teljesítéséhez köteles az előlegszámlán szereplő összeget az azon szereplő fizetési határidőig, a megjelölt fizetési módon kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg az előlegszámlán feltüntetett határidőig, úgy az eladó a megrendelést törli a rendszerből. A vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az eladóval szemben a fizetés elmaradása esetén.

Az ár, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden megrendelésben rögzíteni kell. Az eladó számlát bocsát ki a vásárlónak a megrendelt termékről, a vásárlónak kötelessége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt. A vásárlónak kötelessége a megadott adatok termékek pontos és helytálló megadása. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

A medencetrend.hu a megrendelt termékről számlát állít ki a megrendelő részére. A kiállított számla vagy utánvétellel a termékkel vehető át,  helyszíni átvételkor, vagy elektronikus úton kerül kiállításra.

Elektronikus számlázás

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.

10., Elálláshoz való jog/ elálláshoz nem való jog

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a között feltüntetett  postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését!

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.).
 • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az eladó az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti. Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítjük vissza a vételárat.

A termékek feletti tulajdonjog átszállása

Fogyasztóvédelmi eljárás:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Békéltető testületi eljárás:

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex:

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

Tulajdonjog

A megrendelt és a kiállított számlán szereplő, valamint megrendelés alapján a már beépített és átvételi elismervénnyel igazolt termékek a végösszeg teljes kiegyenlítéséig Péterné Kiss Bernadett E.V. tulajdonát képezi. A termékek feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a vásárló termék ellenértékét teljes mértékben megfizette.

11., Titoktartás, adatvédelem

A vásárló által az eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁSZF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.

A vásárló a megrendelés-szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az eladó előzetesen adott írásos hozzájárulása nélkül.

Azzal, hogy a vásárló információkat és adatokat közöl a weboldalon, biztosítja az eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot.

Az vevő azzal, hogy az regisztrál az oldalon rendelési fiókot hoz létre rendelést ad le, bekerül a MedenceTrend adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy a MedenceTrend - Péterné Kiss Bernadett e.v.- és partnerei a szerződéses kötelezettségek, különös tekintettel a rendelés és a jótállási igények teljesítése érdekében felvegyék vele a kapcsolatot, így részükre az MedenceTrend - Péterné Kiss Bernadett E.V.-  az ügyfél- adatokat továbbíthassa.

12., Hírlevélfeliratkozás 

Az vevőnek lehetősége van feliratkozni a MedenceTrend hírlevél küldésére, amellyel hozzájárul, hogy az üzemeltető – Péterné Kiss Bernadett E.V. – közvetlen üzletszerzési céllal hírlevelet és ajánlatokat küldjön részére. A hírlevél feliratkozással összhangban az Ügyfél elolvasta és elfogadta Személyes adatok védelme menü pont alatt rögzített adatvédelmi irányelveit.

A vevő bármikor leiratkozhat a Hírlevelekről az alábbi módokon:

 • a leiratkozási szándékról értesíti az az üzemeltetőt Péterné Kiss Bernadett e.v.-t fenti telefonszám hívásával vagy e-mail útján
 • a Saját fiókban a „Feliratkozás” menüpont alatt
 • a hírlevelekben leiratkozási linkre kattintva
13., Vis Maior

Vis Maior fogalom: minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az üzemeltetőt Péterné Kiss Bernadett E.V.-t érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi az üzemeltető Péterné Kiss Bernadett E.V. számára a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségek teljesítését.

A felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

15., Alkalmazandó jog, panaszkezelés, jogérvényesítés

Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó.

A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Hajdú- Bihar Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti ahttp://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül.

 • Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: bekelteto@hbkik.hu

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető testület  

A 1997. évi CLV törvény alapján a békéltető testületek 1999. január elsejétől kezdhették meg működésüket .

A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

A hazai békéltető testület ingyenesen igénybe vehető és az ország egész területén hozzáférhető vitarendezési fórum, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. 

16., Termék megjelenítés - raktárkészlet

Nem minden terméket tartunk készleten, a rendszerben megjelölt "A termék van készleten" megnevezés azt  is jelenti, hogy a nagykereskedőinknél a termék elérhető, így rendelni tudjuk és a termék leírásban szereplő kondíciók alapján tudjuk szállítani. A termékek technikai összetételének módosítási jogát fenntartjuk - lásd medence szettek. A módosításokat a technikai paramétereknek megfelelően változtatjuk